Pametni grad u kojem odlučuju oni koji su bitni – građani

Pogledaj video:

Digitalna transformacija Grada Opatije i izravna demokracija kroz novu uslugu „eOpatija“

Opatija će u roku od točno godinu dana doživjeti sveobuhvatnu transformacija u digitalni grad bez papira koji će u potpunosti biti okrenut građanima. Većina vas zna da je Hrvatska danas na začelju Europske Unije po korištenju digitalnih usluga, odnosno komunikacije građana s javnom upravom putem interneta. U Opatiji će se to promijeniti i u vrlo kratkom roku postat ćemo predvodnik digitalnih usluga u Hrvatskoj ali u Europi. Mi smo odlučili ići tim putem jer naši građani zaslužuju efikasnu Gradsku upravu koja će njihove probleme rješavati brzo i bez problema. Svaki će građanin znati za koliko će se vremena riješiti njegov problem te koji ga službenik rješava. Proces će se voditi preko sustava E-Građani, a to otvara potpuno nove mogućnosti.

Jedna od njih je i izravna demokracija, odnosno e-referendum. Više neće moći o nečemu „odlučivati“ glasnih pojedinci ili lažni profili na društvenim mrežama. Ovdje će svaka punoljetna građanka i punoljetni građanin imati pravo glasa o bilo kojoj temi, odlučivati o projektima u mjesnim odborima, od najmanjeg do najvećeg, o svim projektima na području Grada Opatije. Razmišljali smo i o našim starijim građanima koji možda nisu toliko vični digitalnim tehnologijama pa ćemo za njih postaviti jednostavne automate gdje će stavljanjem svoje osobne iskaznice u automat moći pristupiti svim javnim uslugama, ali i izjasniti se o svakom pitanju. Te ćemo automate postaviti u sva sjedišta velikog dijela naših mjesnih odbora, ali i na Mrkat i zgradu Grada.

Digitalnom transformacijom potpuno ćemo promijeniti i rad Gradske uprave koja će raditi u posebnom digitalnom sustavu koji će bilježiti svaki korak te se neće moći dogoditi da neki predmeti stoje u ladici, da neki zaposlenik ne radi svoj posao ili da se nešto želi sakriti. Svi će se dokumenti potpisivati digitalno što će značiti veliku uštedu u Gradskom proračunu, a klasični printeri u Gradu više neće postojati.

Digitalna transformacija znači i to da će Opatija postati „Pametan grad“, rekao bih čak i lider među pametnim gradovima. Nova tehnologija i brz internet znači da ćemo sve one usluge koje je to moguće prilagoditi današnjem vremenu. Od pametnih kanti za smeće gdje će svaki građanin plaćati točno onoliko smeća koliko baci, odnosno u realnom vremenu vidjeti koliko je smeća bacio tijekom tekućeg mjeseca i kada, do toga da jednostavno putem mobitela moći pogledati koliko je slobodnih parkirnih mjesta u Opatiji i točno gdje. Postavit ćemo i pametnu javnu rasvjetu koju ćemo prilagođavati vremenu, ali i događajima u našem gradu.

Iako i do sada imamo vrlo transparentan proračun te imamo samo najviše ocjene za transparentnost, odlučili smo ići im korak dalje, svi će građani u realnom vremenu imati mogućnost pregleda svake stavke proračuna. Oni su naši vlasnici, zbog njih smo ovdje i oni zaslužuju da na najbolji mogući način vide kako trošimo njihove novce. Za potrebe ove sveobuhvatne transformacije našeg grada pokrenuti ćemo i posebnu aplikaciju eOpatija.